Ind- og Udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm eller på mail til dos-post@horsholm.dk.

Børnene er tilmeldt SFO’en indtil de bliver udmeldt.Der er en udmeldelsesfrist på én måned til den 15. eller sidste dag i måneden.